612.fi Vuoden 2016 Kulkue

Tiedote

612.fi-yhdistys järjestää edellisien vuosien tapaan myös tänä vuonna soihtukulkueen Helsingin Hietaniemen sankarihautausmaalle itsenäisyyspäivänä 6.12.2016 klo 18:30.

Kulunut vuosi on ollut edellistäkin tapahtumarikkaampi ja kansanosien väliin on repeämässä kuilu. Nyt on kokoontumisen, ei jakautumisen, aika. Huoli Suomen tulevaisuudesta on käsin kosketeltavissa, ja me toivotamme näistä huolestuneet kanssakansalaiset mukaan osoittamaan hiljaisesti mieltään isänmaan puolesta. Entisestään kiristyneen ilmapiirin keskellä haluamme omalta osaltamme muistuttaa, että positiivisuus, kunnioitus ja yhteen hiileen puhaltaminen ovat suomalaisia arvoja, joista on syytä pitää kiinni jatkossakin.

Kulkue järjestetään perinteisesti tänäkin vuonna.Tapahtuma ja siihen olennaisesti liittyvä soihtukulkue ovat edelleen poliittisesti sitoutumattomia, eikä yhdistys edusta mitään poliittista kantaa. Poliittisten merkkien ja tunnusten esilläpitäminen ja käyttäminen tapahtumassa on edelleen kielletty. Myös kulkueen kärjessä liikkuva yhdistyksen asettama lippuairueen saattama Suomen lippu on ainoa sallittu banneri, viiri tai lippu.

Tältä pohjalta toivotamme kaikki isänmaalliset suomalaiset mukaan kunnioittamaan edellisten sukupolvien työtä ja uhrauksia 6.12.2016.

Illan juhlapuhuja

Ohjeita osallistujille

Vastine

Soihtumme eivät sammu eikä lippumme lakoa.

Kaisu Tervonen kirjoitti Voimaan 9/2016 otsikolla ”Joko soihdut sammuu?” kirjoituksen, jossa hän esittää 612-soihtukulkueesta näkemyksiä, joihin katsomme tarpeelliseksi lausua oman kantamme.

Itsenäisyyspäivänä järjestettävä 612-soihtukulkue on puolueisiin ja muihin järjestöihin sitoutumaton yhden asian liike, jonka tarkoituksena mainitun kulkueen järjestäminen sekä seppeleen ja kynttilöiden lasku sankarihaudoille. Ainoa tarkoituksemme on kunnioittaa menneiden sukupolvien työtä ja uhrauksia.

Yhdistys ei tapahtumassaan hyväksy muiden järjestöjen tai poliittisten ryhmien tunnuksia, ainoa hyväksytty tunnus on kulkueen edellä liikkuva Suomen lippu airueineen.

Kaikki tapahtuman järjestelyt toteutetaan Suomen lakien mukaisesti ja yhteisymmärryksessä yleistä järjestystä valvovan viranomaisen kanssa. Tapahtuman järjestämiseen hyväksytään mukaan isänmaallinen henkilö, joka toiminallaan haluaa tukea tapahtumaa ja hyväksyy tapahtuman edellä mainitut periaatteet. Tapahtuman järjestysmiehistö koostuu viranomaisten hyväksymistä järjestyksenvalvojista

Tarvittaneen kovin raskaita rajoituksia yleiseen kokoontumisvapauteen ennen kuin Tervosen toive soihtujen sammumisesta realisoituisi. Pahvista soihtua tuskin voi verrata vasemmistoradikaalien käyttämään lipputangonsalkoon edes astalona.

Yleisellä tasolla voitaneen järjestämämme tapahtuman todeta sujuneen rauhallisesti, huolimatta suomalaisvihamielisten tahojen aikaansaamasta häiriöstä rauhalle ja yhteiskuntajärjestykselle.

Mitä tulee Tervosen kirjoituksessa sivuttuihin ”vastamielenosoittajiin”, niin kysymyksessä ei ollut mielenosoitus, vaan laiton pyrkimys kokoontumisvapauden häiritsemiseen. Lainsäädännössä on sille oma termikin, "mellakka".

Edellisinä vuosina poliisihevosten pieksemisellä, sekä yksityisen ja julkisen omaisuuden vahingoittamisella kunnostautuneet suomalaisvihamieliset tahot ovat lain suomissa rajoissa vapaita järjestämään oman tapahtumansa sellaiseen aikaan ja paikkaan sovitettuna, ettei se häiritse muiden kansalaisten yhtäläistä vapautta.

Näillä puheilla 612.fi haluaa toivottaa hyvää alkanutta talvea ja itsenäisyyspäivän odotusta. Soihtumme tulevat jälleen valaisemaan isänmaamme juhlailtaa.

612.fi-yhdistys

6.12.2015 Itsenäisyyspäivän soihtukulkue 612.FI