Oikaisu YLE:n uutiseen 17.5.2016

612.fi-yhdistys järjesti toisen kerran itsenäisyyspäivän soihtukulkueen 6.12.2015. Kulkue vei seppeleen Helsingin Hietaniemen hautausmaan sankarimuistomerkille. Kuten olemme ilmoittaneet useissa yhteyksissä olemme poliittisesti sitoutumaton yhden asian yhdistys, jonka ainoa tavoite on kunnioittaa edellisten sukupolvien työtä ja uhrauksia.

Yleisradio on julkaissut useita ns.äärioikeistoa koskevia kirjoituksia, uutisia sekä entisen Suomen Vastarintaliikkeen johtajan mielipiteitä. Näitä on julkaistu eillisen ja tämän päivän aikana.

Tänään julkaistussa Jessikka Aron uutisessa väitetään virheellisesti, että 612.fi-kulkue on Suomen Sisun ja Suomen Vastarintaliikkeen yhdessä järjestämä.

Tämä väite ei pidä paikkaansa.

Kulkue on 612.fi-yhdistyksen järjestämä. Järjestelytyössä on ollut mukana laaja rintama kansallismielisiä ihmisiä ja myös kahden edellämainitun järjestön jäseniä, mutta he ovat olleeet mukana vain ja ainoastaan yksityishenkilöinä.

612.fi-yhdistys
Hallitus

6.12.2015 Itsenäisyyspäivän soihtukulkue 612.FI

Vuoden 2015 kulkue on jälleen kuljettu

612.fi-yhdistys kiittää kaikkia haasteellisesta säästä ja anarkistien uhkailuista huolimatta mukana olleita. Meitä oli liikkeellä eilen itsenäisyyspäivänä satoja.

Arviot liikkuvat 500-1000 osallistujan välillä ja järjestäjien arvion mukaan meitä oli noin 700,

Korostamme yhdistyksenä sitä, että ymmärrämme myös niitä, jotka edellämainituista syistä jäivät tänä vuonna kotiin. Ensi vuonna olette edelleen tervetulleita.

Suurkiitokset Tapio Linnalle, joka tuli pitämään vaikuttavan puheen pyynnöstämme.

Kiitos myös Stormheitille, joka tuli luomaan musiikillaan tunnelmaa pyynnöstämme.

Kiitokset koko järjestäjäorganisaatiolle, joka on tehnyt upeaa talkootyötä tapahtumamme onnistumiseksi. Tänä vuonna nostamme erikeen jalustalle järjestyksestä vastanneet ja EA-ryhmän. Erikoiskiitos teille kaikille.

Välitämme tässä myös suurkiitoksen Helsingin poliisille. Poliisi teki hienoa työtä suojatessaan laillista oikeuttamme vapaaseen kokoontumiseen ja mielipiteen esittämiseen - joka meidän kohdallamme tarkoittaa vain ja ainoastaan kunnianosoitusta menneiden sukupolvien työtä ja uhrauksia kohtaan.

Kokoonnumme jälleen ensi vuonna hiljaisen kunnianosoituksemme merkeissä.

612.fi-yhdistys toivottaa kaikki menneiden polvien työtä arvostavat suomalaiset mukaan myös ensi itsenäisyyspäivänä.

Torilla tavataan!

Tapio Linnan puhe 6.12.2015, Töölön tori, Helsinki.

"Hyvät itsenäisen Suomen ystävät!

Olemme kokoontuneet tänne juhlistamaan Suomen yhdeksättä kymmenettä kahdeksatta itsenäisyyspäivää.

Tämä vuosi 2015 on sikäli erityinen, että se on jääkäriliikkeen juhlavuosi. On kulunut 100 vuotta siitä, kun ensimmäiset suomalaiset lähtivät ulkomaille sotilaskoulutusta saamaan tavoitteenaan Suomen itsenäisyys. Sotilaskoulutuksen oli järjestänyt Suomen itsenäisyysliikkeen keskuskomitea muodostaakseen kansanarmeijan, joka valmistautuisi sopivan tilaisuuden tullen irrottamaan Suomen Venäjästä. Jääkäreiden pääreitti kulki pohjoisesta rajan yli Ruotsiin, mutta kiinni jäämisen riski oli suuri. Reitin varrella turvaa ja majoitusta antaneet etappitalot ilmoittivat itsestään polttamalla ikkunoissaan kahta kynttilää. Niinpä jääkäriliikkeen muistoksi monissa kodeissa poltetaan ikkunalaudoilla kynttilöitä tänäkin itsenäisyyspäivänä, vaikka perinteen alkuperä lieneekin monilta unohtunut.

Suomi saavutti itsenäisyyden lopulta ilman jääkäreiden tukea Venäjän vallankumousten luoman sekasorron myötä vuonna 1917. Vaikka jääkäreiden rooli Suomen itsenäistymisessä ei ollut niin suuri kuin he itse olivat toivoneet, itsenäisyyden lujittumisessa ja Suomen myöhemmässä kamppailussa itsenäisyyden säilyttämiseksi heidän roolinsa oli merkittävä. Ennen kaikkea, Jääkäriliike oli suomalaisten itsenäisyystahdon voimakas ilmaus aikana, jolloin Suomen kansa kamppaili olemassaolostaan vieraan valtion alaisuudessa. Jääkäreiden tehdessä lähtöään, vain harva jaksoi uskoa unelmaan itsenäisestä Suomesta. Ja silti, noina pahimpina sorto- ja venäläistämisvuosina oli varmasti kaikille suomalaisille tullut selväksi, mitä itsenäisyyden puute maalle merkitsi.

Sata vuotta sitten Venäjä oli omaksunut politiikan, joka tähtäsi Suomen autonomisen aseman kumoamiseen. Suomen asiat asetettiin Venäjän hallituksen päätettäviksi ja Suomen senaatilta ja eduskunnalta riistettiin liki kaikki päätösvalta. Venäjällä oli myös säädetty voimaan yhdenvertaisuuslaki, joka antoi venäläisille samat oikeudet Suomessa kuin suomalaisille, ja sen nojalla valtion virkoihin alettiin nimittää venäläisiä suomalaisten tilalle. Venäjän kielen asemaa virkakielenä ja koulujen opetuksessa vahvistettiin. Toisin sanoen, Venäjä halusi tehdä Suomesta venäläisen maakunnan.

Kaikesta tästä huolimatta, vain harva kärsi sortovuosista omassa elämässään. Arki sujui kuten ennenkin, vaikka alkanut maailmansota aiheuttikin monenlaisia rajoituksia. Ihmiset tekivät töitä, opiskelivat ja hoitivat arkisia askareitaan. Kauppa Venäjän kanssa kukoisti, kun sotaa käyvä maa tarvitsi monenlaista tavaraa. Kuuluipa teollisuuspiireistä ääniäkin, jotka varoittelivat itsenäistymishaaveiden voivan romuttaa Suomen talouden.

Miksi siis moni Suomessa tunsi huolta venäläistämistoimista? Miksi lähes 2000 suomalaista nuorta miestä liittyi jääkäreihin ja tuhannet heidän tukijoukkoihinsa vaarantaen siten paitsi uransa ja toimeentulonsa niin myös henkensä ja terveytensä sekä henkilökohtaisen vapautensa?

Vastaus on yksinkertainen: he kokivat olevansa suomalaisia, ja he kokivat suomalaisuuden tärkeäksi. Enemmän kuin omasta kohtalostaan, he välittivät Suomen ja suomalaisten kohtalosta. Sanalla sanoen, he olivat kansallismielisiä.

Sanakirjamääritelmän mukaan kansallismielinen eli nationalisti tarkoittaa ihmistä, joka välittää kansallisesta identiteetistä ja puolustaa kansallista itsemääräämisoikeutta. Me nykypäivän suomalaiset voimme elää itsenäisessä Suomessa vain siksi, että Suomessa löytyi tuolloin 100 vuotta sitten riittävästi kansallismieltä ja kansallismielisiä.

Kansallismieltä ei voi luoda tyhjästä, eikä sitä voi rakentaa ylhäältä päin hallituksen lakialoitteilla. Kansallismielen rakennusaineita ovat kansallinen identiteetti ja kansallinen yhtenäisyys. Ilman näitä meillä ei ole kansallismieltä eikä ilman kansallismieltä tahtotilaa kansalliselle itsenäisyydelle.

Kansallinen identiteetti kasvaa kokemuksesta, että me olemme osa yhteistä kansaa, jolla on oma yhteinen historia, kulttuuri ja ominaisluonne. Se on käsitystä siitä, että meillä on keskenämme jotakin yhteistä, joka erottaa meidät muista kansoista. Kansallinen yhtenäisyys tarkoittaa sitä, että me olemme valmiita toimimaan yhdessä, asettaa yksityiset etumme syrjään ja toimia yhteisen hyvän puolesta.

Usein kuulee väitettävän, että kansallismieli on pahasta, koska se muka edellyttää muiden kansojen näkemisen pahoina ja alempiarvoisina. Väitetään edelleen, että sen vuoksi kansallismielisyys johtaa sotiin ja vastakkainasetteluun kansojen välillä. Näissä väitteissä on kuitenkin kysymys kansallismielisyyden väärästä ymmärtämisestä. Pohjimmiltaan kansallismielisyydessä on kysymys kollektiivisesta yhteenkuuluvuuden tunteesta. Yhteenkuuluvuuden tunne ei merkitse vihamielisyyttä niitä kohtaan, jotka se rajaa ulkopuolelleen. Kansallismielisyys muistuttaa sitä yhteenkuuluvuudentunnetta, joka vallitsee perheen jäsenten kesken. Meistä useimmat rakastamme perhettämme ja tunnemme yhteenkuuluvuutta sen kanssa. Tämä seikka ei silti johda meitä uskomaan, että muut perheet ovat meille uhka. Sama koskee kansallismielisyyttä. Se ei aiheuta vihaa muita kohtaan, vaan pelkästään saa meidät välittämään muista oman kansamme jäsenistä. Kun me suomalaiset uskomme, että me kaikki olemme yhdessä ja samassa kansallisessa veneessä keskenämme, me välitämme toistemme hyvinvoinnista kuten omastammekin. Toisin sanoen, kansallismieli on vastavoima itsekkyydelle. Jos kaikki muutkin samaan kansaan kuuluvat jakavat tämän pyytettömyyden ja epäitsekkyyden, on sellainen maa toki paljon parempi paikka kuin itsekkäiden individualistien kansoittama. Ja jos me todella arvostamme omaa kansallisuuttamme, me osaamme antaa arvon myös toisille kansallisuuksille.

Koska kansallismielisyys edistää epäitsekkyyttä, sen positiivinen vaikutus tuntuu koko yhteiskunnassa niin sosiaalisessa ympäristössä, taloudessa kuin politiikassakin. Koska kansallismieliset kansalaiset välittävät enemmän toisistaan, he noudattavat sopimuksia, kunnioittavat lakeja ja toistensa oikeuksia. Kansallismielisyys on kansallista solidaarisuutta ja siksi myös yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden vahvin tae. On kuitenkin huomattava, että tämä toimii myös toisin päin. Ilman yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ei ennen pitkää ole myöskään kansallismieltä. Mitä useampi välittää vain itsestään tai eturyhmästään, mitä suurempaa on taloudellinen ja sosiaalinen epätasa-arvo keskuudessamme, mitä vähemmän piittaamme toisistamme ja mitä harvemmat toimivat pyytettömästi, sitä vähemmän meillä riittää kansallismieltä.

Kansallismieli on siis merkittävä positiivinen voima maailmassa, jossa usein vallitsee itsekäs oman edun tavoittelu. Jos haluamme parantaa maailmaa, edistäkäämme kansallisvaltioiden asiaa toisia kansallisuuksia ja toisten itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.

Me yksittäisinä kansalaisina voimme vaikuttaa parhaiten maamme hyvinvoinnin ja yhteisen hyvän puolesta vaalimalla suomalaista kansallismieltä ja kansallista identiteettiämme. Me voimme tehdä sen tutustumalla maamme historiaan, perinteisiin ja taiteisiin ja kunnioittamalla menneiden sukupolvien työtä ja uhrauksia. Arkielämässämme me voimme parhaiten edistää kansallismieltä osoittamalla käyttäytymisellämme positiivista esimerkkiä suomalaisuudesta ja suhtautumalla lähimmäisiimme ja ympäristöämme kohtaan kunnioittavasti. Näin itsenäisyyspäivänä on erityisen sopivaa kokoontua yhteen muistamaan heitä, jotka maksoivat kaikkein kalleimman hinnan Suomen itsenäisyyden puolesta. Ylioppilailla on vuosikymmenten ajan ollut aina itsenäisyyspäivänä kaunis tapa kävellä soihtukulkueessa sotiemme sankarivainajien haudoille osoittamaan kunnioitusta. Nyt tämän tilaisuuden myötä on laajemmillakin kansalaispiireillä mahdollisuus noudattaa tätä juhlavaa perinnettä.

Toivotan tälle tilaisuudelle rauhallista ja arvokasta jatkoa ja teille kaikille hyvää itsenäisyyspäivää! "

6.12.2015 Itsenäisyyspäivän soihtukulkue

Tiedote

612.fi-yhdistys järjestää myös tänä vuonna soihtukulkueen Helsingin Hietaniemen sankarihautausmaalle itsenäisyyspäivänä 6.12.2015 klo 18:30

Kulunut vuosi on ollut varsin tapahtumarikas monessakin mielessä, joten yhdistys näkee entistäkin tärkeämpänä järjestää vuotuisen kulkueen suomalaisuuden puolesta. Monet tavalliset ihmiset ovat huolissaan sekä omasta että Suomen tulevaisuudesta, ja me toivotamme näistä asioista huolestuneet kanssakansalaiset mukaan osoittamaan hiljaisesti mieltään isänmaan puolesta. Kaikin puolin kiristyneen ilmapiirin keskellä haluamme omalta osaltamme muistuttaa, että positiivisuus, kunnioitus ja yhteen hiileen puhaltaminen ovat suomalaisia arvoja, joista on syytä pitää kiinni jatkossakin.

Tältä pohjalta yhdistys ilmoittaa, että marssi järjestetään tänäkin vuonna.Tapahtuma ja siihen olennaisesti liittyvä soihtukulkue ovat edelleen poliittisesti sitoutumattomia, eikä yhdistys edusta mitään poliittista kantaa. Poliittisten merkkien ja tunnusten esilläpitäminen ja käyttäminen tapahtumassa on edelleen kielletty. Myös kulkueen kärjessä liikkuva yhdistyksen asettama lippuairueen saattama Suomen lippu on ainoa sallittu banneri, viiri tai lippu.

Tältä pohjalta toivotamme kaikki isänmaalliset suomalaiset mukaan kunnioittamaan edellisten sukupolvien työtä ja uhrauksia 6.12.2015.6.12.2014 soihtukulkue

Tapahtumainfo


Tervetuloa mukaan 612 -kulkueeseen!

Hieman tietoa käytännön järjestelyistä.

Soihduista on kyselty paljon, joten aloitetaan niistä. Soihtuja on saatavilla paikan päällä kaikille kulkueeseen osallistuville. Tapahtuma alkaa Töölön torilla puoli seitsemältä illalla. Lyhyen ohjelman jälkeen lähdemme kulkueessa kohti Hietaniemen hautausmaata. Omia kynttilöitä ja seppeleitä saa ehdottomasti tuoda mukaan haudoille laskettavaksi.

Pyydämme kaikkia osallistujia ottamaan huomioon, että 612 on poliittisesti sitoutumaton projekti ja siksi poliittiset tunnukset on jätettävä kotiin. Pyydämme myös osallistujia kunnioittamaan tapahtumaa, sen tarkoitusta, sen järjestäjiä ja muita kanssaosallistujia arvokkaalla ja asiaankuuluvalla käytöksellä. Eli ei muuta kuin roppakaupalla reipasta mieltä ja positiivista fiilistä mukaan.

Töölössä tavataan!


Itsenäisyys on juhlan arvoinen

Avoin kutsu itsenäisen Suomen syntymäpäiväjuhliin Helsinkiin 6.12.2015

Kuten varmasti tiesitte, isänmaa täyttää taas vuosia. On kulunut pian sata vuotta siitä, kun suomalaiset päättivät alkaa isänniksi omassa maassaan, eikä sitä päätöstä ole ollut syytä katua. Itsenäinen Suomi on ollut suomalaisille paras paikka elää ja on sitä edelleen.

Suomen itsenäisyys ei ole itsestäänselvyys vaan suomalaisten ponnistusten ja työn tulos. Maamme on rakennettu lukemattomien sukupolvien työllä, ja sitä on puolustettu suurin uhrauksin. Ilman niitä ei Suomea olisi. Suomen itsenäisyys onkin pieni ihme, ja sitä on toden totta syytä juhlia.

Kuudes päivä joulukuuta on suomalaisten päivä, Sinun päiväsi. Tule siis mukaan viettämään Suomen itsenäisyyspäivää ja liity maanmiestesi ja -naistesi sinivalkoiseen kulkueeseen. 612-marssi on puolueista ja poliittisista järjestöistä riippumaton kansalaistempaus, jonka takana on joukko isänmaanystäviä. Soihtukulkueen lisäksi ohjelmaan kuuluu teemaan sopivia puheita.

Kaikki ovat tervetulleita juhlimaan hyvällä mielellä maamme itsenäisyyttä ja muistamaan esi-isiemme työtä ja uhrausta vapaan Suomen puolesta. Itsenäisyyspäivänä voimme olla iloisia ja ylpeitä suomalaisuudestamme ja lähes satavuotisesta valtiollisesta itsenäisyydestämme. Isänmaanrakkaus, kansallinen yhteisöllisyys ja yhteen hiileen puhaltaminen ovat valtava henkinen voimavara, joka on vahvistanut maatamme ja kansaamme niin hädän kuin rauhan aikoina. Yhdessä olemme vahvoja!

Eläköön Suomi!


En öppen inbjudan till självständiga Finlands födelsedagsfest 6.12.

Som ni säkert vet, fyller fosterlandet år. Det är snart hundra år sedan finländarna beslöt sig för att bli herre i sitt eget land och vi har inte haft orsak att ångra detta beslut. Det självständiga Finland har varit det bästa ställe för finländarna att leva och bo, och det är det fortfarande.

Finlands självständighet är inte en självklarhet utan frukten av finländarnas arbete och flit. Vårt land är byggt med otaliga generationers arbete och det har försvarats med stora offer. Utan dem skulle Finland inte finnas till. Finlands självständighet är ett litet under och faktiskt värdt att firas.

Den sjätte december är finländarnas dag, Din dag. Kom alltså med och fira Finlands självständighetsdag och slut upp med dina landsmän och -kvinnor i ett blåvitt fackeltåg. 612-marschen är en partipolitiskt obunden medborgaraktion som ordnas av en sammanslutning av fosterlandsvänner. Utöver fackeltåget kommer det att hållas lämpliga tal.

Alla är välkomna att fira vårt lands självständighet med gott humör och för att minnas våra förfäders arbette och offer för ett fritt Finland. På självständighetsdagen kan vi glädjas och känna stolthet över att vara finländare och vår nästan hundraåriga statliga självständighet. Fosterlandskärlek, nationell gemenskap och att blåsa i samma glöd är en enorm tillgång, som har förstärkt vårt land i både fredens och nödens tider. Tillsammans är vi starka!

Leve Finland!